Prečo Linguarte?

NAUČ SA ŠPANIELČINU NA VÝLET ALEBO DOVOLENKU

Chystáš sa na dovolenku do Španielska alebo Latinskej Ameriky?

Kurzy španielčiny od spoločnosti Linguarte ťa naučia základné témy, ktoré sú potrebné na komunikáciu na tvojej ceste alebo na dovolenke.

Na každej hodine španielčiny sa zoznámiš s novou komunikačnou témou, ako je objednávanie v reštaurácii, opisovanie osobných údajov, rozprávanie o svojich záľubách.

Po každom kurze budeš pripravený/á na bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi.

Stráv svoju dovolenku v Španielsku alebo Latinskej Amerike autentickým spôsobom a rozprávaj sa s miestnymi obyvateľmi.

PREŽI ŠPANIELSKY HOVORIACU KULTÚRU S NAŠIMI KURZMI ŠPANIELČINY

Španielsky jazyk je kľúčom, ktorý otvára dvere do španielsky hovoriacej kultúry.

Na našich kurzoch španielčiny sa naučíš nielen španielčinu, ale aj bohatú kultúru Španielska a Latinskej Ameriky.

Každá hodina španielčiny obsahuje informácie o hudbe, tanci, kinematografii, maliarstve a literatúre krajiny, ktorú máš rád/rada.

Vychutnaj si, a spoznaj mnoho zaujímavých a úžasných miestnych tradícií španielsky hovoriacej kultúry.

ZÁBAVNÉ A KOMUNIKATÍVNE HODINY

Kultúra Španielska a Latinskej Ameriky je veľmi zábavná a vzrušujúca.

Z tohto dôvodu sú kurzy španielčiny zábavné a obsahujú množstvo hier a zábavných aktivít.

Na každej hodine španielčiny sa budeš veľa smiať a zažiješ veľmi príjemné chvíle.

S našimi lekciami španielčiny sa môžeš učiť španielčinu príjemne a bez stresu.

PRÍPRAVA NA SKÚŠKY

Naša škola španielčiny ťa pripraví na štátne skúšky zo španielčiny alebo na skúšky DELE.

Naši učitelia majú bohaté skúsenosti s prípravou študentov s vynikajúcimi výsledkami.

Vytvoríme ti individuálny program španielčiny podľa tvojich špecifických potrieb.

NAŠA METÓDA VÝUČBY ŠPANIELČINY

AKO SA NAUČIŤ ŠPANIELSKY POMOCOU NAŠEJ METÓDY

Gramatika je prostriedok na učenie, nie cieľ.

Pravdepodobne každý z nás absolvoval jazykové kurzy, na ktorých sa používalo veľa gramatiky a nekonečné písomné cvičenia. Tento spôsob učenia nás však nepripraví na konverzáciu v španielčine v reálnej situácii.

To sa nám nepáči, a preto sme sa rozhodli to napraviť. Vytvorili sme teda metódu Linguarte podľa dvoch zásad:

V prvom prípade je prioritou komunikácia a gramatika je len nástroj. Musíme hovoriť a používať gramatiku, nie sa zameriavať na písomné gramatické postupy.

Druhý dôvod je, že pri komunikácii sa zameriavame na konkrétne úlohy, ktoré chceme dosiahnuť. A na to, ak sa chceme dobre učiť, musíme byť schopní hovoriť o každodenných situáciách blízkych nášmu životu a potrebám.

Spojenie oboch princípov zaručuje zlepšenie učenia sa a plynulosti reči bez toho, aby sa zabúdalo na ostatné zručnosti potrebné pre úspešné učenie sa jazyka (počúvanie, písanie a čítanie).

Okrem toho naša metóda podporuje aktívnu a kooperatívnu účasť študentov vo vysoko motivovanom a dôveryhodnom prostredí, kde váš čas a úsilie budú odmenené pri ovládaní jazyka.

NAŠA UČEBNICA ŠPANIELČINY

AKO SA NAUČIŤ ŠPANIELSKY S NAŠOU UČEBNICOU

Učebnica je nástrojom na rozhovor.

Učebnice Linguarte sú jedinečné a vznikli ako odpoveď na potrebu naučiť sa jazykom komunikovať a používať ho v reálnom kontexte.

Je dokázané, že na ovládanie jazyka nepotrebuješ gramatické cvičenia ani zameranie na písanie. Naopak, potrebuješ komunikovať a opakovať čo najviac.

V našich učebniciach sa preto naučíš slová potrebné na splnenie komunikačných úloh. Každá lekcia je rozdelená na malé scénky na rôznych miestach, ktoré si precvičíš, aby si ich mohol/mohla zopakovať v reálnej situácii.

 

Každá lekcia v učebnici ti poskytne skupinu najdôležitejších slov v každom kontexte (napríklad v reštaurácii, na výlete) a postupne ti poskytne prepracovanejšie štruktúry. To je doplnené aktívnou hodinou, kde učiteľ podporuje konverzáciu každého študenta v týchto štruktúrach, aby si si ich rýchlo osvojil/a.

Gramatiku a štruktúry sa naučíš precvičovaním a hraním bez potreby nekonečných cvičení.

Kompletná učebnica Linguarte je rozdelená do troch častí, z ktorých každá obsahuje lekcie na aktuálne témy a zahŕňa slovnú zásobu, ktorú rodení hovoriaci používajú v reálnom živote.

linguarte-book