O Nás

O LINGUARTE

NAŠA HISTÓRIA

Škola Linguarte vznikla pred siedmimi rokmi s veľmi jednoduchou myšlienkou:

Našim cieľom je zmeniť tradičný spôsob výučby jazyka a zamerať sa na používanie jazyka v bežných konverzáciách.

A v bežnom živote je rozprávanie cudzím jazykom zároveň aj kultúrnym zážitkom.

Vďaka tejto myšlienke sme si uvedomili, že potrebujeme vytvoriť metódu zameranú na konverzáciu a kontakt s kultúrou. Bežné učebnice a metódy sa zameriavajú najmä na písomné cvičenia a gramatiku. Preto sme sa rozhodli vytvoriť vlastnú knihu a cvičenia, ktoré našim študentom čo najviac pomôžu pri ich vzdelávaní a zoznamovaním sa s novými kultúrami. Naša metóda funguje na princípe, kde sa učiteľ a kniha navzájom dopĺňajú tak, aby vytvorili čo najlepšie podmienky na štúdium a rýchle dosiahnutie výsledkov.

Úspech našej metódy a spokojnosť našich študentov nás viedla k otvoreniu našej učebne (triedy) a k pokračovaniu sa naďalej usilovať o zmenu spôsobu, akým sa učia jazyky.

NAŠA MISIA

Linguarte sa snaží učiť jazyky čo najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom. Učiť ťa hovoriť je našou vášňou, nie našou prácou. Veríme, že učenie sa jazyka musí byť príjemným a zábavným zážitkom.

NAŠE PILIERE

Zaručujeme ti, že sa naučíš, pretože ti poskytneme autentické skúsenosti založené na troch pilieroch:

linguarte-book

Konverzácia

Naša kniha ťa naučí, ako hovoriť v reálnych kontextoch, ktoré potrebuješ na komunikáciu.

Osobitná pozornosť

Si jedinečný a učíš sa jedinečným spôsobom, preto sa ti metóda musí prispôsobiť, nie naopak.

Motivácia

Naši zamestnanci majú jediný cieľ: vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby si sa mohol čo najrýchlejšie vyjadriť.

NAŠI UČITELIA

Naši kvalifikovaní učitelia majú spoločnú jednu veľmi dôležitú vec: veľkú motiváciu a silnú túžbu naučiť vás rozprávať cudzím jazykom a zároveň vám pomocou jazyka otvoriť brány k novým kultúram a zážitkom.

ČO HOVORIA NAŠI KLIENTI

Spokojnosť našich študentov je pre nás najdôležitejšia.

V našej jazykovej škole je dôležité, aby študenti boli spokojní nielen s pokrokom v učení sa španielčiny, ale aj s pozitívnymi a zábavnými skúsenosťami, ktoré počas hodín zažívajú.

  • Hodiny boli naozaj prínosné. Vyučovacia metóda je najmä konverzácia, ale keď som potrebovala, venovali sme sa gramatike. Na hodinách sme sa veľa rozprávali, o témach, ktoré som si zvolila ja alebo o témach aktuálnych a navyše som vždy dostala novú slovnú zásobu, ktorá bola naozaj bohatá. Hodiny sú absolútne prispôsobené potrebám študenta. Už po pár týždňoch bolo vidieť zlepšenie. Atmosféra bola veľmi priateľská, vždy som odchádzala s úsmevom na tvári a s pocitom, že som sa naučila veľa nových vecí.
  • Je leto a na prázdninách už môžem komunikovať španielsky! Len nedávno som začala s hodinami v Linguarte, ktorá využíva svoju vlastnú efektívnu metódu výučby, ale už teraz cítim svoj pokrok. A najlepšie na tom je, že je to zábava. V Linguarte nestrácate svoj čas vypĺňaním cvičení. Naozaj vám odporúčam študovať s Linguarte.
  • Španielský jazyk som sa musela učiť iba kvôli skúškam v škole. Avšak už po prvej lekcii v škole Linguarte som sa cítila motivovaná a schopná rozprávať po španielsky vďaka jej jednoduchej metóde. Po niekoľkých týždňoch som vedela rozprávať lepšie ako po dvoch rokoch učenia sa štandardnými metódami. Vďaka Linguarte teraz španielčinu milujem a najradšej by som ňou rozprávala celý čas. Skúste Linguarte a rozdiel uvidíte okamžite.

NAŠA METÓDA VÝUČBY ŠPANIELČINY

AKO SA NAUČIŤ ŠPANIELSKY POMOCOU NAŠEJ METÓDY

Gramatika je prostriedok na učenie, nie cieľ.

Pravdepodobne každý z nás mal jazykové kurzy, v ktorých sa používalo veľa gramatiky a nekonečné písomné cvičenia. Tento spôsob učenia nás však nepripraví na konverzáciu v slovenčine v reálnej situácii.

To sa nám nepáči, a preto sme sa to rozhodli napraviť. Vytvorili sme teda metódu Linguarte na základe dvoch princípov:

Prvý princíp hovorí o tom, že komunikácia je prioritou a gramatika je len nástroj. Musíme sa rozprávať a používať gramatiku, nie sa zameriavať na písomné gramatické postupy.

Druhá zohľadňuje, že pri komunikácii sa zameriavame na konkrétne úlohy, ktoré chceme dosiahnuť. A ak sa chceme dobre učiť, musíme byť schopní hovoriť o každodenných situáciách ktoré sú blízke nášmu životu a potrebám.

Spojenie oboch princípov zaručuje zlepšenie učenia a plynulosť rozprávania bez toho, aby sa zabúdalo na ostatné zručnosti potrebné na úspešné učenie sa jazyka (počúvanie, písanie a čítanie).

Okrem toho naša metóda podporuje aktívnu a kooperatívnu účasť študentov vo vysoko-motivovanom a dôveryhodnom prostredí, kde tvoj čas a úsilie budú odmenené ovládaním jazyka.

NAŠA UČEBNICA ŠPANIELČINY

AKO SA NAUČIŤ ŠPANIELSKY S NAŠOU UČEBNICOU

Učebnica je nástrojom na rozhovor.

Učebnice Linguarte sú jedinečné a vznikli ako odpoveď na potrebu naučiť sa jazykom komunikovať a používať ho v reálnom kontexte.

Je dokázané, že na ovládanie jazyka nepotrebuješ gramatické cvičenia ani zameranie na písanie. Naopak, potrebuješ komunikovať a opakovať čo najviac.

V našich učebniciach sa preto naučíš slová potrebné na splnenie komunikačných úloh. Každá lekcia je rozdelená na malé scénky na rôznych miestach, ktoré si precvičíš, aby si ich mohol/mohla zopakovať v reálnej situácii.

 

Každá lekcia v učebnici ti poskytne skupinu najdôležitejších slov v každom kontexte (napríklad v reštaurácii, na výlete) a postupne ti poskytne prepracovanejšie štruktúry. To je doplnené aktívnou hodinou, kde učiteľ podporuje konverzáciu každého študenta v týchto štruktúrach, aby si si ich rýchlo osvojil/a.

Gramatiku a štruktúry sa naučíš precvičovaním a hraním bez potreby nekonečných cvičení.

Kompletná učebnica Linguarte je rozdelená do troch častí, z ktorých každá obsahuje lekcie na aktuálne témy a zahŕňa slovnú zásobu, ktorú rodení hovoriaci používajú v reálnom živote.

linguarte-book

NAŠE UDALOSTI

Učenie sa jazyka znamená rozprávať a spoznávať sa s ďalšími ľuďmi a kultúrami.

Z tohto dôvodu Linguarte vytvorila aktivity, kde si môžeš precvičiť to, čo sa naučíš, a tiež sa môžeš stretnúť s inými ľuďmi a zažiť kultúrne aktivity. Napríklad:

  • Hodiny na rôznych miestach
  • Prehliadka mesta v španielčine
  • Jazyková výmena
  • Kurzy varenia a tanca
  • Kultúrne zaujímavosti
Tu si môžete pozrieť videá z našich aktivít a získať ďalšie informácie: